Wskazówki dla przedsiębiorcy

Zasiłek macierzyński przedsiębiorcy od 2015 roku

Czy można pracować na urlopie macierzyńskim?

Tak, ale… Polskie prawo zezwala na łączenie pracy zarobkowej z urlopem macierzyńskim zachowując przy tym prawo do zasiłku. Należy jednak zwrócić uwagę na rodzaj umowy oraz podmiot, z którym będzie ona zawarta, tak by praca nie wpłynęła na wysokość wypłacanego zasiłku.   Praca u obecnego pracodawcy 1. Praca podczas urlopu macierzyńskiego (podstawowego) trwającego 20 tygodni […]

Okulary przedsiębiorcy a koszty firmowe

Czy wydatek poniesiony na zakup okularów korekcyjnych przedsiębiorcy, których używanie jest niezbędne np. do pracy z komputerem, można uznać za koszty firmowe? Nie. Wydatek ten ma charakter osobisty, a takimi wydatkami nie obciąża się firmowych kosztów podatkowych. Za firmowe koszty uzyskania przychodów uznaje się tylko takie wydatki, które spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku […]

Opłaty środowiskowe trzeba rozliczyć do końca marca

Jeśli w działalności gospodarczej wykorzystujesz chociażby samochód osobowy i faktury za paliwo wystawiane są na firmę, masz obowiązek złożenia odpowiedniego wykazu z informacjami o zakresie korzystania ze środowiska oraz uregulować ewentualne związane z tym opłaty.  

kasa fiskalna

Instrukcja instalacji kasy fiskalnej

Jeśli wybór i zakup kasy fiskalej masz już za sobą, pozostaje jeszcze kilka niezbędnych czynności rejestracyjnych, aby możliwe było rejestrowanie sprzedaży za jej pomocą.   

zus

Zgłoszenie do ubezpieczeń w ZUS

Wniosek do CEIDG to nie koniec formalności związanych z rozpoczęciem prowadzenia swojej działalności gospodarczej. Pamiętaj, że Twoim obowiązkiem jest jeszcze m. in. zgłoszenie do ubezpieczeń w ZUS w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia jej prowadzenia.  

zus

Z jakim dniem wyrejestrować pracownika z ZUS?

Pracownika należy wyrejestrować z ubezpieczeń w ZUS z datą następnego dnia po dniu rozwiązania stosunku pracy. Nawet jeśli tym następnym dniem po dniu rozwiązania stosunku pracy jest dzień ustawowo wolny od pracy. Obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu pracownik podlega od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia jego ustania. O fakcie rozwiązania umowy pracodawca informuje ZUS składając formularz ZUS ZWUA, […]

kasa fiskalna

Ulga na zakup kasy fiskalnej

Przedsiębiorcy zobowiązani do ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej mają możliwość skorzystania z ulgi z tytułu jej zakupu. Jeśli rozpocząłeś ewidencjonowanie sprzedaży na kasie w obowiązujących terminach, możesz odliczyć od podatku należnego kwotę wydaną na zakup kasy (lub każdej z kas) zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej […]

vat

Odliczenie VAT z duplikatu faktury

Termin odliczenia podatku naliczonego z otrzymanego duplikatu faktury uzależniony jest od tego, czy otrzymałeś wcześniej oryginał faktury, która następnie zaginęła bądź uległa zniszczeniu, czy też w ogóle do Ciebie nie dotarła. W pierwszym przypadku, gdy dokonałeś odliczenia VAT naliczonego z otrzymanej faktury, która następnie zaginęła, późniejsze otrzymanie duplikatu stanowi jedynie dowód potwierdzający prawo do tego odliczenia. […]

Zasiłek macierzyński przedsiębiorcy od 2015 roku

Zasiłek macierzyński przedsiębiorcy od 2015 roku

Na początku 2015 roku wejdzie w życie ustawa zmieniająca zasady ustalania podstawy do wyliczania wysokości zasiłku macierzyńskiego. Kobiety prowadzące działalność gospodarczą nie będą mogły liczyć już na wysoki zasiłek, jeśli przed urodzeniem dziecka krótko podlegały ubezpieczeniu chorobowemu.    Obecne zasady ustalania podstawy zasiłku chorobowego Ubezpieczenie chorobowe osób prowadzących działalność gospodarczą ma charakter dobrowolny, a jego wysokość […]

kasa fiskalna

Nazwa towaru lub usługi na paragonie fisklanym

Paragon fiskalny powinien zawierać m.in. nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację. Ponadto podatnik może zdecydować o dodatkowym umieszczeniu w miejscu określonym dla nazwy również opisu towaru lub usługi stanowiącego rozwinięcie tej nazwy.   Jakie dane na paragonie? Katalog elementów, jakie co najmniej powinien zawierać paragon fiskalny, wskazano w § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w […]

zus

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w przypadku prowadzenia kilku firm

Zdarza się, że przedsiębiorcy prowadzą równolegle kilka rodzajów działalności gospodarczych. Często bowiem wystepują sytuacje, w których osoba fizyczna prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i jednocześnie jest wspólnikiem w spółce cywilnej. Zastanawiają się wtedy, jakie obowiązki w zakresie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego rodzi podjęcie dodatkowej aktywności.   Składki na ubezpieczenia społeczne Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym, opłacając składkę emerytalną, rentową […]

Rozpoczęcie pracy w trakcie miesiąca sposób obliczania wynagrodzenia

Rozpoczęcie pracy w trakcie miesiąca – sposób obliczania wynagrodzenia

Oczywistym jest, że pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią. Pracownikowi zatrudnionemu w trakcie miesiąca nie będzie zatem należało się wynagrodzenie w takiej samej wysokości co pracownikowi pracującemu cały miesiąc. Jak zatem obliczyć wynagrodzenie dla pracownika, który został zatrudniony […]

Administrator witryny informuje, że treść artykułów umieszczonych na stronie służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi porady ani opinii podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475 ze zm.)