Wskazówki dla przedsiębiorcy

zus

Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe?

Kodeks pracy gwarantuje pracownikowi prawo do otrzymania wynagrodzenia za czas, w którym nie wykonuje pracy, a niezdolność do jej wykonywania została spowodowana np. chorobą.   Wysokość procentowa wynagrodzenia chorobowego Wynagrodzenie chorobowe przysługuje: w wysokości 80% wynagrodzenia, jeśli niezdolność do pracy spowodowana była chorobą bądź odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną w wysokości 100% wynagrodzenia, jeżeli niezdolność […]

firma w mieszkaniu a podatek od nieruchomości

Firma w mieszkaniu a podatek od nieruchomości

Wielu przedsiębiorców rejestruje działalność gospodarczą w miejscu zamieszkania. Pojawiają się wtedy wątpliwości dotyczące wysokości podatku od nieruchomości. Czy część przeznaczoną na działalność gospodarczą należy opodatkować wyższą stawką podatku? Przedsiębiorca, który w tym samym pokoju jednocześnie mieszka i pracuje zapłaci podatek w niższej wysokości.   Wysokość stawek podatku od nieruchomości Zgodnie z art. 5 ust. 1 […]

podwyżka czynszu najmu lokalu użytkowego

Podwyżka czynszu najmu lokalu użytkowego

Wysokość czynszu najmu należy do istotnych i podstawowych postanowień umownych. Jego wysokość można zmieniać w drodze aneksu, który wymaga zgody obu stron. Co jednak w sytuacji, gdy najemca nie wyraża na to zgody?   Wielu najemców jest przekonanych, że zawierając umowę najmu lokalu użytkowego na czas określony ma gwarancję trwałości stawki czynszu do końca trwania […]

Kiedy warto być a kiedy trzeba zostać podatnikiem VAT

Kiedy warto być a kiedy trzeba zostać podatnikiem VAT?

Rozpoczynając przygodę z biznesem (lub w trakcie jej trwania) trzeba odpowiedzieć sobie na jedno z wielu kluczowych pytań: czy warto zostać vatowcem i jakie ewentualnie wiążą się z tym korzyści? Jeśli planowane obroty firmy nie przekroczą rocznie 150 tys. zł (bez kwoty podatku) można zdecydować, czy być vatowcem czy jednak wybrać zwolnienie od tego podatku. […]

wydatki na napoje i posiłki dla kontrahentów

Wydatki na napoje i posiłki dla kontrahentów są kosztem podatkowym

Nie podlegają wykluczeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28  ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ponoszone przez podatników wydatki na napoje i posiłki (kawa, herbata, soki, woda mineralna, kanapki, paluszki, obiady), niezależnie od miejsca […]

kiedy wynajem mieszkania jest kosztem firmy

Kiedy wynajem mieszkania jest kosztem firmy?

Zdarza się, że przedsiębiorcy wynajmują mieszkanie na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej w innej miejscowości niż adres zamieszkania. Czy w takim przypadku wynajem mieszkania jest kosztem firmy? Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy PIT "kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w […]

zatrudnianie członka rodziny w firmie

Zatrudnianie członka rodziny w firmie – czy to się opłaca?

W ramach stosunku pracy można zatrudnić niemal każdego. Pracownikiem może być zarówno osoba obca, jak i krewny czy powinowaty. Mimo, że od strony prawa pracy nie ma – praktycznie rzecz biorąc – różnicy pomiędzy pracownikiem z i spoza rodziny pracodawcy, to chętnych do zatrudniania krewniaka należy przestrzec przed przepisami podatkowymi i ubezpieczeniowymi.     Formy […]

rower kosztem uzyskania przychodu

Rower kosztem uzyskania przychodu

W rozpatrywanej sprawie przez Izbę Skarbową Wnioskodawca był lekarzem i prowadził działalność gospodarczą – posiadał cztery gabinety lekarskie w różnych miejscach miasta. W celu dojazdów do gabinetów lekarskich zakupił rower, ale posiadał także samochód, który użytkował na podstawie umowy leasingu. Jednakże w okresie wiosenno-letnim Wnioskodawca chciałby dojeżdżać rowerem do gabinetów lekarskich, ponieważ pomiędzy nimi są […]

Administrator witryny informuje, że treść artykułów umieszczonych na stronie służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi porady ani opinii podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475 ze zm.)