Okulary przedsiębiorcy a koszty firmowe

Czy wydatek poniesiony na zakup okularów korekcyjnych przedsiębiorcy, których używanie jest niezbędne np. do pracy z komputerem, można uznać za koszty firmowe?

Nie. Wydatek ten ma charakter osobisty, a takimi wydatkami nie obciąża się firmowych kosztów podatkowych. Za firmowe koszty uzyskania przychodów uznaje się tylko takie wydatki, które spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od os. fiz., czyli powinny być poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ich źródła. Nie powinny się też znaleźć wśród wydatków nieuznawanych za koszty, wskazanych w art. 23 ww. ustawy. 

Co prawda zakup okularów nie został wymieniony w art. 23 tej ustawy, jednak – jak wskazują organy podatkowe w wydawanych przez siebie interpretacjach – wydatku tego nie można uznać za mieszczący się w definicji kosztu podatkowego nawet, gdy osoba prowadząca działalność gospodarczą wykorzystuje okulary w pracy przy komputerze (np. przy korekcji tekstów). W ich opinii, niezależnie od tego czy przedsiębiorca prowadziłby działalność gospodarczą czy też nie, w przypadku zaistnienia wady wzroku, osoba ta i tak zmuszona jest do zakupu okularów z odpowiednimi szkłami. Przyjmują więc, że bezpośrednim celem, jaki jest związany z ponoszeniem tego rodzaju wydatków, jest ochrona wzroku, a nie osiąganie przychodów z działalności gospodarczej.

 

Podstawa prawna
Nota prawna