Wycena usług księgowych

Prosimy uzupełnić i wysłać poniższy formularz

  Forma prawna działalności

  Rodzaj ewidencji księgowej

  Rodzaj działalności (lub PKD)

  Podatnik VAT

  Transakcje wewnątrzwspólnotowe

  Transakcje import, eksport (poza UE)

  Sprzedaż rejestrowana przy użyciu kasy fiskalnej

  Liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

  Liczba osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych

  Ilość środków trwałych

  Ilość dokumentów sprzedaży miesięcznie (średnio)

  Ilość dokumentów zakupu miesięcznie (średnio)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Meritum Biuro Rachunkowe Dariusz Nowak
  moich danych osobowych w celach związanych z analizą niniejszego formularza