Wycena usług księgowych

Prosimy uzupełnić i wysłać poniższy formularz

Forma prawna działalności

Rodzaj ewidencji księgowej

Rodzaj działalności (lub PKD)

Podatnik VAT

Transakcje wewnątrzwspólnotowe

Transakcje import, eksport (poza UE)

Sprzedaż rejestrowana przy użyciu kasy fiskalnej

Liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

Liczba osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych

Ilość środków trwałych

Ilość dokumentów sprzedaży miesięcznie (średnio)

Ilość dokumentów zakupu miesięcznie (średnio)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Meritum Biuro Rachunkowe Dariusz Nowak
moich danych osobowych w celach związanych z analizą niniejszego formularza